แพ็คเกจเน็ต Super มันส์ Non Stop True MoveH เน็ตทรู


เน็ต 10 Mbps 33 GB

(รวมภาษี 1177 บาท)

30 วัน


เน็ต 10 Mbps 14 GB

(รวมภาษี 353.1 บาท)

7 วัน


เน็ต 10 Mbps 3.5 GB

(รวมภาษี 90.95 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 10 Mbps 2 GB

(รวมภาษี 58.85 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 6 Mbps 25 GB

(รวมภาษี 909.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 6 Mbps 9 GB

(รวมภาษี 288.9 บาท)

7 วัน


เน็ต 6 Mbps 2.5 GB

(รวมภาษี 80.25 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 6 Mbps 1.5 GB

(รวมภาษี 48.15 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 4 Mbps 20 GB

(รวมภาษี 695.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 4 Mbps 7 GB

(รวมภาษี 235.4 บาท)

7 วัน


เน็ต 4 Mbps 1.75 GB

(รวมภาษี 58.85 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 4 Mbps 1 GB

(รวมภาษี 34.24 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 2 Mbps 12.5 GB

(รวมภาษี 481.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 2 Mbps 4.5 GB

(รวมภาษี 160.5 บาท)

7 วัน


เน็ต 2 Mbps 1.2 GB

(รวมภาษี 48.15 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 2 Mbps 750 MB

(รวมภาษี 29.96 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 1 Mbps 7.5 GB

(รวมภาษี 374.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 1 Mbps 2.5 GB

(รวมภาษี 128.4 บาท)

7 วัน


เน็ต 1 Mbps 750 MB

(รวมภาษี 37.45 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 1 Mbps 500 MB

(รวมภาษี 26.75 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 512 kbps 7.5 GB

(รวมภาษี 321 บาท)

30 วัน


เน็ต 512 kbps 2.5 GB

(รวมภาษี 95.23 บาท)

7 วัน


เน็ต 512 kbps 500 MB

(รวมภาษี 23.54 บาท)

24 ชั่วโมง