ลูกค้าเก่าที่เปิดซิมก่อนเดือน ก.พ. 62

แพ็คเกจ เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด True MoveH เน็ตทรู


เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 909.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 695.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 481.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 374.5 บาท)

30 วัน


เน็ต 512 kbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 321 บาท)

30 วัน


เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 353.1 บาท)

7 วัน


เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 288.9 บาท)

7 วัน


เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 235.4 บาท)

7 วัน


เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 160.5 บาท)

7 วัน


เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 128.4 บาท)

7 วัน


เน็ต 512 kbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 95.23 บาท)

7 วัน


เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 107 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 90.95 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 63.13 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 48.15 บาท)

48 ชั่วโมง


เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 58.85 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 48.15 บาท)

24 ชั่วโมง


เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 34.24 บาท)

24 ชม.


เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 29.96 บาท)

24 ชม.


เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด

(รวมภาษี 26.75 บาท)

24 ชั่วโมง


ความเร็วเน็ต 512 kbps

(รวมภาษี 23.54 บาท)

24 ชั่วโมง