แพ็คเกจเน็ต Unlimited 4 Mbps + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น True MoveH เน็ตทรู

แพ็คเกจเน็ต Unlimited 4 Mbps + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น


เน็ตไม่อั้น 4 Mbps โทรไม่อั้น

(รวมภาษี 365 บาท)

15 วัน โทรฟรีไม่อั้น


เน็ต 4 Mbps โทรไม่อั้น

(รวมภาษี 365 บาท)

15 วัน โทรฟรีไม่อั้น


เน็ตไม่อั้น 4 Mbps โทรไม่อั้น

(รวมภาษี 229 บาท)

7 วัน โทรฟรีไม่อั้น


เน็ตไม่อั้น 4 Mbps โทรไม่อั้น

(รวมภาษี 100 บาท)

3 วัน โทรฟรีไม่อั้น

1. แพ็กเกจแบบ 3 วัน ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัติโนมัติเมื่อครบ 72 ชั่วดมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ 2. แพ็กเกจแบบ 7 วัน, 15 วัน และ 30 วัน ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัติโนมัติเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 หรือ 15 หรือ 30 นับ ตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ