สมัคร เน็ต ดีแทค DTAC

สมัคร เน็ต ดีแทค DTAC โปรเน็ตดีแทค เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด แบบรายวัน 1 วัน รายสัปดาห์หรือรายอาทิตย์ 7 วัน รายเดือน 30 วัน หรือรายปี 365 วัน


ุ229 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 245.03 บาท)

เล่นเน็ต 1GB

โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที

1 เดือน


1099 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 1175.93 บาท)

เล่นเน็ต 20GB ไม่หมดบทได้

โทรฟรีในเครือข่าย 1000 นาที

1 เดือน


ุ499 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 533.93 บาท)

เล่นเน็ต 5GB ไม่หมดบทได้

โทรฟรีในเครือข่าย 700 นาที

1 เดือน


ุ399 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 426.93 บาท)

เล่นเน็ต 3.5GB ไม่หมดบทได้

โทรฟรีในเครือข่าย 700 นาที

1 เดือน


ุ99 บาท / 5 วัน

(รวมภาษี 105.93 บาท)

เล่นเน็ต 500MB ไม่หมดบทได้

โทรฟรีในเครือข่าย 150 นาที

5 วัน


ุุุ699 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 0 บาท)

เล่นเน็ตไม่อั้น 8GB

โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที

1 เดือน


ุ499 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 533.93 บาท)

เล่นเน็ต 4GB

โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที

1 เดือน


ุ399 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 426.93 บาท)

เล่นเน็ต 3GB

โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที

1 เดือน


299 บาท / 1 เดือน

(รวมภาษี 319.93 บาท)

เน็ต 750MB

โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที

30 วัน


89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 95.23 บาท)

เล่นโซเซียลลื่น 

เน็ตไม่อั้น 512Kbps 

7 วัน


375 บาท / 1 เดือน

(รวมภาษี 401.25 บาท)

ดูคลิปลื่น HD 

เน็ตไม่อั้น 1Mbps

30 วัน


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

ดูคลิปลื่น HD 

เน็ตไม่อั้น 1Mbps

7 วัน


650 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 695.5 บาท)

ดูคลิป Full HD 

เน็ตไม่อั้น 4Mbps

30 วัน


32 บาท / 24 ชม.

(รวมภาษี 34.24 บาท)

ดูคลิป Full HD 

เน็ตไม่อั้น 4Mbps

1 วัน


1110 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 1187.7 บาท)

ดูหนัง Full HD 

เน็ตไม่อั้น 10Mbps

1 เดือน


330 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 353.1 บาท)

ดูหนัง Full HD 

เน็ตไม่อั้น 10Mbps

7 วัน


55 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 58.85 บาท)

ดูหนัง Full HD 

เน็ตไม่อั้น 10Mbps 

24 ชม.


249 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 266.43 บาท)

เล่น โซเซียล 256Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 เดือน


79 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

เล่น โซเซียล 256Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

7 วัน


79 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

เล่น FACEBOOK 256Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

7 วัน


19 บาท / 24 ชม.

(รวมภาษี 20.33 บาท)

เล่น FACEBOOK 256Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 วัน


369 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 394.83 บาท)

เล่น FACEBOOK 512Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 เดือน


100 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 107 บาท)

เล่น FACEBOOK 512Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

7 วัน


29 บาท / 24 ชม.

(รวมภาษี 31.03 บาท)

เล่น FACEBOOK 512Kbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 วัน


500 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 535 บาท)

ดูหนัง Full HD 1Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 เดือน


129 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

ดูหนัง Full HD 1Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

7 วัน


32 บาท / 24 ชม.

(รวมภาษี 34.24 บาท)

ดูหนัง Full HD 1Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 วัน


650 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 695.5 บาท)

ดูหนัง Full HD 4Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 เดือน


39 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 41.73 บาท)

ดูหนัง Full HD 4Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

1 วัน


350 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 374.5 บาท)

ดูหนัง Full HD 10Mbps +

โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม.

7 วัน


3500 บาท / 365 วัน

(รวมภาษี 3745 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps 365วัน

1 ปี


1999 บาท / 180 วัน

(รวมภาษี 2138.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps 180วัน

6 เดือน


1599 บาท / 90 วัน

(รวมภาษี 1710.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps 90วัน

3 เดือน


2500 บาท / 365 วัน

(รวมภาษี 2675 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps 365วัน

1 ปี


1400 บาท / 180 วัน

(รวมภาษี 1498 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps 180วัน

6 เดือน


999 บาท / 90 วัน

(รวมภาษี 1068.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps 90วัน

3 เดือน


1800 บาท / 365 วัน

(รวมภาษี 1926 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps 365วัน

1 ปี


1200 บาท / 180 วัน

(รวมภาษี 1284 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps 90วัน

3 เดือน


750 บาท / 90 วัน

(รวมภาษี 802.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps 90วัน

90 วัน


499 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 533.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 24GB 30วัน

30 วัน


299 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 319.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 12GB 30วัน

30 วัน


199 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 212.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4GB 30วัน

30 วัน


149 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 159.43 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 16GB 30วัน

7 วัน


99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 105.53 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 8GB 30วัน

7 วัน


79 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 3GB 30วัน

7 วัน


95 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 101.65 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10GB 3 วัน

3 วัน


75 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 80.25 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6GB 3วัน

3 วัน


19 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 20.33 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 600MB 1วัน

1 วัน


280 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 299.6 บาท)

เล่นเน็ตความเร็ว 20Mbps ที่ปริมาณ 50GB

หลังจากนั้น 384Kbps + Wifi ฟรี

30 วัน


299 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 319.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น เต็มสปีด 99GB 30วัน

30 วัน


450 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 481.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps 30วัน

30 วัน


219 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 234.33 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
เน็ตไม่อั้น 46GB 30วัน

30 วัน


89 บาท / 5 วัน

(รวมภาษี 95.23 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
เน็ตไม่อั้น 24GB 5วัน

5 วัน

สมัคร เน็ต ดีแทค DTAC โปรเน็ตดีแทค เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด แบบรายวัน 1 วัน รายสัปดาห์หรือรายอาทิตย์ 7 วัน รายเดือน 30 วัน หรือรายปี 365 วัน หมดกังวลเรื่องสปีดตก เล่นเน็ตได้จุใจตลอด 24 ชั่วโมง กับดีแทคมีโปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ให้เลือกหลายแบบ หลายราคา ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน