เน็ต AIS รายสัปดาห์ AIS 12CALL

เน็ต AIS รายสัปดาห์ รวมโปรเน็ต AIS วันทูคอล รายสัปดาห์ รายอาทิตย์ ระยะเวลานาน 7 วัน ใช้เน็ต เน็ตไม่อั้น + ไม่ลดสปีด


129 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

5G เหมาเหมา 129 บาท
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่จำกัด โทรฟรี AIS 24 ชม.

7 วัน


245 / 7 วัน

(รวมภาษี 262.15 บาท)

ความเร็วสูงสุด 20GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


230 / 7 วัน

(รวมภาษี 246.1 บาท)

ความเร็วสูงสุด 15GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


205 / 7 วัน

(รวมภาษี 219.35 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


155 / 7 วัน

(รวมภาษี 165.85 บาท)

ความเร็วสูงสุด 7GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


129 / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

ความเร็วสูงสุด 3GB 512 MB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


125 / 7 วัน

(รวมภาษี 133.75 บาท)

ความเร็วสูงสุด 2GB 512 MB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


105 / 7 วัน

(รวมภาษี 112.35 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1GB 256 MB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


25 / 7 วัน

(รวมภาษี 26.75 บาท)

ความเร็วสูงสุด 800 Mbps เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


20 / 7 วัน

(รวมภาษี 21.4 บาท)

ความเร็วสูงสุด 300 Mbps เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


12 / 7 วัน

(รวมภาษี 12.84 บาท)

ความเร็วสูงสุด 150 Mbps เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


150 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 160.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G

ความเร็วเน็ต สูงสุด รวมทั้งหมด 5 GB 

ลูกค้าเก่าและใหม่

รายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

7 วัน


119 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 127.33 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G

ความเร็วเน็ต สูงสุด รวมทั้งหมด 3 GB 

ลูกค้าเก่าและใหม่

รายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

7 วัน


99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G

ความเร็วเน็ต รวมทั้งหมด 4 GB 

ลูกค้าเก่าและใหม่

รายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

7 วัน


99 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 105.93 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G

ความเร็วเน็ต รวมทั้งหมด 1 GB 

ลูกค้าเก่าและใหม่

รายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

7 วัน


300 / 7 วัน

(รวมภาษี 353.1 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G
ความเร็วเน็ต 10 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ลูกค้าเก่าและใหม่

7 วัน


270 / 7 วัน

(รวมภาษี 288.9 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G
ความเร็วเน็ต 6 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ลูกค้าเก่าและใหม่

7 วัน


220 / 7 วัน

(รวมภาษี 235.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G
ความเร็วเน็ต 4 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ลูกค้าเก่าและใหม่

7 วัน


105 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 112.35 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G
ความเร็วเน็ต 1GB 256Mbps เน็ตเต็มสปีด ลูกค้าเก่าและใหม่

7 วัน


120 / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G
ความเร็วเน็ต 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ลูกค้าเก่าและใหม่

7 วัน

เน็ต AIS รายสัปดาห์ รวมโปรเน็ต AIS วันทูคอล รายสัปดาห์ รายอาทิตย์ ระยะเวลานาน 7 วัน ใช้เน็ต เน็ตไม่อั้น + ไม่ลดสปีด