เน็ตเต็มสปีด เล่นได้นาน 3 วัน 1GB AIS 12CALL

59 บาท / 3 วัน 1GB


59 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 63.13 บาท)

เน็ตเต็มสปีด 59 บาท / 3 วัน เล่นได้สูงสุด 1GB โปรใหม่มาแรง

3 วัน

เน็ตเต็มสปีด 59 บาท / 3 วัน เล่นได้สูงสุด 1GB โปรใหม่มาแรง