ลูกค้าใหม่ที่เปิดซิมหลังเดือน ก.พ. 62

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 AIS 12CALL

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 รายสัปดาห์ ราย 7 วัน เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด


89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 95.23 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จำกัด 2.5 GB

นาน 7 วัน

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 รายสัปดาห์ ราย 7 วัน เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด รวมโปรเน็ต เอไอเอส รายสัปดาห์ สุดคุ้มค่าและประหยัดที่สุด สำหรับปี 2567 และ 2024

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 AIS 12CALL

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 รายสัปดาห์ ราย 7 วัน เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด


29 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 31.03 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำโปร 106 บาท รวมภาษี

เน็ต 5G ไม่อั้น 512Kbps 7วัน


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิก สมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 330 บาท ( รวมภาษี 353 บาท) 

เหมา เหมา 10Mbps 7วัน


89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 95.23 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 99 บาท ( รวมภาษี 106 บาท) 

เน็ต 5G ไม่อั้น 512Kbps 7วัน


220 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 235.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิก สมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำโปร 220 บาท ( รวมภาษี 235 บาท) 

เน็ต 5G ไม่อั้น 4Mbps 7วัน


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำโปร 130 บาท รวมภาษี

เหมา เหมา 2Mbps 7วัน


270 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 288.9 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 89 บาท ( รวมภาษี 95 บาท) 

เหมา เหมา 10Mbps 7วัน


220 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 235.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 220 บาท ( รวมภาษี 235 บาท) 

เน็ต 5G ไม่อั้น 4Mbps 7วัน


270 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 288.9 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps ไม่จำกัด

7 วัน


330 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 353.1 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 270 บาท ( รวมภาษี 289 บาท) 

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 6Mbps 7วัน


229 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 245.03 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 155 บาท

เน็ต 5G ไม่ลดสปีด 2Mbps โทร 15 นาที 7วัน


129 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 155 บาท

เน็ต 5G ไม่ลดสปีด 2Mbps โทร 15 นาที 7วัน


120 / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิก สมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 130 บาท

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 2Mbps 7วัน


150 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 160.05 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิก สมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 155 บาท

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 2Mbps โทร 15 นาที 7วัน

 


119 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 127.33 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิก สมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 130 บาท

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 2Mbps 7วัน

 


229 / 7 วัน

(รวมภาษี 245.03 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 289 บาท

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 6Mbps 7วัน


129 / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำให้เติมโปร 106 บาท

เน็ต 5G เน็ตไม่อั้น 512Kbps 7วัน

 


120 / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

* โปรนี้ยกเลิกแล้ว คลิกสมัคร ด้านล่างนี้

แนะนำโปร 130 บาท รวมภาษี

เหมา เหมา 2Mbps 7วัน


220 / 7 วัน

(รวมภาษี 235.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G

4 Mbps ไม่จำกัด นาน 7 วัน

7 วัน


189 บาท / 7วัน

(รวมภาษี 202.23 บาท)

เน็ตแรง 7 วัน ความเร็วสูงสุด

6Mbps โปรเน็ตไม่อั้น 189 บาท

7 วัน

โปรเน็ต ais รายอาทิตย์ 2567 รายสัปดาห์ ราย 7 วัน เล่นเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด รวมโปรเน็ต เอไอเอส รายสัปดาห์ สุดคุ้มค่าและประหยัดที่สุด สำหรับปี 2567 และ 2024